Medieröster om Ulf Pilov

"Teatern har en viktig uppgift just nu, säger Ulf Pilov i programbladet. Den ska ‘vara representativ för sin publik, försvara humanismen och gestalta sin tid’. Allt detta gör Tjechovensemblen genom att stå för och visa upp den faktiska samtiden som en smältdegel av olika kulturer. SvD Lars Ring"

"Pilov spelar den evige maffiabrodern – eller lägervakten – med sprickfri auktoritet. Leif Zern, DN"

"Ulf Pilov – han är bullrig, kåt och lite rund under fötterna verkar det. En riktig Bacchus! DN"

"Ulf Pilovs ensemble är otroligt välfunnen, varje karaktär färgstark, utmejslad för rollen, och spelet fantastiskt jämt, och underhållande SR P1 Kulturnytt"

Bilder

Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov Ulf Pilov